´ÊÓï´óÈ« > æ—‚

旂

旂,读作qí,是形声字,“㫃(yǎn)”为形旁,“斤”为声旁。“斤”也表意,表示征伐。现代汉语已将“旂”归为“旗”的异体字。“旂”本意是古代的一种带铃铛的旗帜,上面有龙的图案,这个义项的“旂”不能写作“旗” [1]

(1)〖名〗古代的一种旗帜,上绘交龙图案并系有铃铛

有铃曰旂。——《尔雅》。孙注:“铃在旂上,旂者画龙。”

旂旐央央。——《诗经·小雅·采芑》

龙旂阳阳。——《诗经·周颂·载见》

(2)同“旗”。 [2-3]

【卷七】【㫃部】qí 渠希切

旂旗有众铃,以令众也。从斤声 [4]

〖旗有众铃〗

《尔雅》曰:“有铃曰旂”。司常职曰:“交龙为旂”。许称尔雅不称周礼者,错见其说。欲学者互考也。画交龙于正幅,一升一降。象诸侯升朝下复也。周颂曰。龙旂阳阳。和铃央央。传云:铃在旂上。李巡云:以铃着旐端。郭朴云:县铃于竿头。按李说近是。惟羽旄注竿首,铃非注竿首之物也。《左传》:锡鸾和铃,昭其声也。杜云:钤在旂。李云:以铃着旐端。公羊疏、左传疏同。周颂疏旐作旒,误。云旐者、旐亦旗正幅之通称。

〖以令众也〗

令铃与旂叠韵。令古音如邻。

〖从㫃,斤声〗

渠希切,按古音如芹。十三部。此不偁诸侯建旂者,亦错见。 [5]

《唐韵》《集韵》《韵会》并渠希切,音祈。《说文》旗有众铃以令众也。《尔雅·释天》有铃曰旂。《注》县铃于竿头,画交龙于旒。《释名》旂,倚也。画作两龙相依倚也。通以赤色为之,无文彩。诸侯所建也。《诗·小雅》旂旐央央。《周礼·春官·司常》交龙为旂。《礼·明堂位》有虞氏之旂。
又《唐韵正》古音芹,《说文》旂从㫃,斤声。徐锴系传曰:斤祈近似声,韵家所以言傍纽也。

○按《诗》鲁颂,薄采其芹,言观其旂。《小雅》夜乡晨,庭燎有辉,言观其旂。以《说文》斤声考之,则旂本有斤音。非旁纽也。 [6]

´ÊÓï´óÈ« 8944.net

copyright ©right 2010-2021¡£
´ÊÓï´óÈ«ÄÚÈÝÀ´×ÔÍøÂ磬ÈçÓÐÇÖ·¸ÇëÁªÏµ¿Í·þ¡£zhit325@126.com